Izdavač: Agencija PReDUZEĆE

agencija PReDUZEĆE

JIB: 4510456370007
info@preduzece.ba

Stefana Nemanje 11
71123 Istočno Novo Sarajevo
RS, BIH

redakcija@pravazena.com

+387 66 170 000

Partneri portala

 
CiciMici.com
 

Prijatelji portala

 
STUDOMAT.ba
Školski.ba