PravaŽena.com je dio DotMetrics istraživanja posjećenosti portala u Bosni i Hercegovini.
Na upit su dostupne Google Analytics i Facebook Insights statistike.

Cjenovnik oglašavanja na portalu PravaŽena.com za 2018. godinu je dostupan na upit.

Kontakt

E-mail: info@pravazena.com