Agencija PReDUZEĆE

Kontakt i adresa redakcije:

Stefana Nemanje 11
71123 Istočno Sarajevo
RS, BIH

E-mail: redakcija@pravazena.com

+387 66 170 000
+387 61 079 097
+387 57 622 746

Marketing

E-mail: info@pravazena.com